ДЕКЕМВРИ 2016


0 гласа290 прочитания

ДЕКЕМВРИ 2016

Индексът в лева достигна ниво от 5,63%. Понижението е в размер на 23 базисни пункта. Първата банка повлияла стойността му беше Алианц Банк България. Най-доброто предложение на банката се подобри с 0,94 пр.п. Причината е преобразуването на лихвата по кредита в променлива за целия период и намаляването й с 1 пункт. Втората банка повлияла индекса беше Fibank. Най-доброто предложение на банката се подобри с 1,77 пр.п. в резултат на понижение на лихвата с 1,90 пр.п. Последната банка повлияла индекса беше ЦКБ. Най-доброто й предложение се влоши с 1 б.п. в резултат на повишение на такса за обслужване на разплащателна сметка с 0,30 лв.