ФЕВРУАРИ 2018


0 гласа76 прочитания

ФЕВРУАРИ 2018

През февруари, в унисон с тенденцията при жилищни и ипотечни кредити през месеца, двата индекса отбелязаха леки повишения. Индексът в лева се повиши със 7 б.п. и достигна ниво от 4,82%. Повишението на стойността на индекса се дължи на влошаването на офертите на 3 от банките, включени в него. Най-добрата оферта на Банка ДСК се влоши с 4 б.п. в резултат на поскъпването на пакет, включен към кредита, с 1 лв. месечно. Втората банка повлияла индекса беше ОББ. Връщането на застраховка „Имот“, нова такса за изготвяне на правно становище и месечна такса за обслужване на сметка оскъпиха с 53 б.п. най-доброто предложение на банката. Поради сходни промени, най-добрата на СИБанк се влоши с 45 б.п. Единствената банка, която оказа положително влияние върху индекса беше ЦКБ. В резултат на подобрение на лихвата с 40 б.п., най-доброто предложение на банката се подобри със същия размер.