ФЕВРУАРИ 2018


0 гласа97 прочитания

ФЕВРУАРИ 2018

Единствената банка, участваща в индексите, която промени офертите си през февруари беше Интернешънъл Асет Банк. Банката понижи лихвените нива по срочния депозит „Асет Изкушение 3“ в лева и евро. Това доведе до понижаване на ЕГЛ с 0,14 пр.п. при депозита в лева и с 0,19 пр.п. при офертата в евро. След тази промяна Индекса в лева запази нивата си от миналия месец на 0,06%. При този в евро имаше съвсем леко понижение с 0,01 пр.п. на месечна база (от 0,06% в края на януари на 0,05% в края на февруари).