ФЕВРУАРИ 2018


0 гласа92 прочитания

ФЕВРУАРИ 2018

През февруари, в унисон с тенденцията при жилищни и ипотечни кредити през месеца, двата индекса отбелязаха леки повишения.При индекса в евро банка ДСК се влоши с 4 б.п. в резултат на поскъпването на пакет, включен към кредита, с 1 лв. месечно. Втората банка повлияла индекса беше ОББ. Връщането на застраховка „Имот“, нова такса за изготвяне на правно становище и месечна такса за обслужване на сметка оскъпиха с 55 б.п. най-доброто предложение на банката. Поради сходни промени, най-добрата на СИБанк се влоши с 44 б.п. Единствената банка, която оказа положително влияние върху индекса беше ЦКБ. В резултат на подобрение на лихвата с 50 б.п., най-доброто предложение на банката се подобри със същия размер. В резлутат от тези промени, индексът за февруари се установи на ниво от 4,99%, което е с 5 б.п. повече от януарската му стойност.