ФЕВРУАРИ 2018

Три банки промениха офертите си по потребителски кредити през февруари. Това бяха ДСК, ЦКБ и БАКБ. Банка ДСК промени еднократната такса при потребителските заеми. От 0,5% върху размера на кредита таксата вече е в абсолютна стойност и се определя от размера на кредита. Това доведе до промяна в конкретната оферта, участваща в индекса, при която ГПР се повиши с 0,10 пр.п., поради нарастване на тази такса от 15 лв. на 20 лв. Българо-американска кредитна банка понижи лихвата по офертата си без поръчител. Това доведе до поевтиняване на офертата, изразено в спад на ГПР с 0,54 пр.п. Д Банк подобри условията по офертата, участваща в индекса, поради преустановяване на текущата промоционална кампания по потребителски кредити. Това доведе до подобряване в ГПР на офертата с 2,15 пр.п. Крайният резултат от промените през февруари е леко покачване в индекса, главно поради високият относителен дял на Банка ДСК в него. В края на февруари индекса се повиши минимално с 0,02 пр.п. на месечна база (от 12,24% в края на януари на 12,26% в края на февруари).