МАЙ 2017


0 гласа231 прочитания

МАЙ 2017

Месец май не беше наситен с корекции в офертите на банките, което логично не доведе до видими промени в индексите. Индексът в евро през май остана непроменен и запази априлската си стойност от 5,27%. Въпреки, че СИБанк подобри най-доброто си предложение с 0,89 пр.п., това не се отрази върху актуалната стойност на индекса. Причината за подобрението на офертата на банката е отпадане на задължителния характер на застраховка „Живот“, респ. плащане на премията в размер на 0,04583% върху размера на кредита всяка година. Отпадна също така и пакет „Класика“.