МАЙ 2017


0 гласа243 прочитания

МАЙ2017

Месец май не беше наситен с корекции в офертите на банките, което логично не доведе до видими промени в индексите. Промяна, в посока надолу, отбеляза само индексът в лева. Той се понижи с 5 б.п. и достигна ниво от 4,97%. Неговото понижение беше в резултат на промените в най-добрите продукти при две от банките, включени в него. Банка Пиреос България подобри най-добрата си оферта с 26 б.п. в резултат на понижение на лихвата по кредита с 22 б.п. Също така беше променена и застраховка „Имот“ от 0,075% върху размера на кредита на 0,102% върху стойността на имота. Втората банка повлияла индекса беше СИБанк. Най-доброто й предложение беше подобрено с 0,89 пр.п. Причината е в отпадане на задължителния характер на застраховка „Живот“, респ. плащане на премията в размер на 0,04583% върху размера на кредита всяка година. Отпадна също така и пакет „Класика“.