МАЙ 2017


0 гласа225 прочитания

МАЙ 2017

4 на брой бяха банките, които коригираха офертите си, участващи в индекса за 3-месечни депозити. Това бяха Уникредит Булбанк, БАКБ, Банка Пиреос и ТД-Д. Всичките влошиха дохода по депозит, като корекциите бяха минимални – между 0,05 и 0,1 пр.п. Тези промени не доведоха до сериозни корекции в крайната стойност на индекса. Индексът в евро, в края на месец май е 0.07%.