МАРТ 2018


0 гласа93 прочитания

МАРТ 2018

Банка ДСК подобри условията си при офертата с превод на работна заплата и поръчителство. Това доведе до понижаване в годишния процент на разходите на офертата, участваща в Индекса с 0,21 пр.п. Поради високият относителен дял на банката в Индекса, тази промяна доведе и до промяна в неговата крайна стойност, като се отчете понижение на месечна база с 0,10 пр.п. (от 12,07% в края на февруари на 11,97% в края на март).