МАРТ 2018

Отминалият март, макар и с не много ниска активност на банките, не беше особено динамичен за индексите. Двата индекса претърпяха минимални корекции. При индекса в евро посоката на движение беше надолу. Индексът се понижи до 4,95%. Принос за това имат 2 от банките, включени в него. Най-доброто предложение на Банка ДСК се подобри с 20 б.п. и причината за това е понижаване на лихвата по офертата със сходен размер. Пощенска банка подобри с 3 б.п. своята оферта в резултат на понижение на премията по застраховка „Имот“.