МАРТ 2018

Отминалият март, макар и с не много ниска активност на банките, не беше особено динамичен за индексите. Двата индекса претърпяха минимални корекции. Индексът в лева се повиши до ниво от 4,90%, което е с 8 б.п. повече в сравнение с февруарската му стойност. Върху стойността на индекса влияние оказаха 3 банки. Най-доброто предложение на Банка ДСК се подобри с 21 б.п. и причината за това е понижаване на лихвата по офертата със сходен размер. Пощенска банка влоши с 87 б.п. своята оферта в резултат на замяна на офертата, включена в индекса. С нова оферта в индекса беше и Societe Generale Експресбанк. В резултат на това най-доброто предложение на банката, с което тя участва в индекса се подобри с 4 б.п