МАРТ 2018

Societe Generale Експресбанк понижи лихвата по кредит „Експресо“ и това доведе до понижаване на общото оскъпяване на най-добрата оферта, участваща в индекса с 0,79 пр.п. Това беше единствената корекция в индекса без поръчители. Това доведе до понижаване с 0,09 пр.п. в крайната стойност на този индекс, спрямо месец по-рано (от 12,26% в края на февруари на 12,17% в края на март).