ЮЛИ 2017


0 гласа202 прочитания

ЮЛИ 2017

Липсата на промени в офертите на банките през юли, очаквано не оказа влияние върху стойностите на индексите. Промените бяха минимални, дължащи се единствено на регулярната промяна в теглата на банките, участващи в индексите. Двата индекса се понижиха с 1 б.п. като този в евро достигна размер от 5,26%.