ЮЛИ 2017


0 гласа247 прочитания

ЮЛИ 2017

Единствената банка, която промени офертата си за потребителски кредит с поръчители беше ОББ. Банката понижи лихвата по кредита с поръчител и превод на работна заплата, което понижи ГПР на офертата с 1,13 пр.п. Макар и единствена, тази корекция се отрази върху стойността на индекса, който се понижи с 0,19 пр.п. на месечна база, за да достиген ниво от 12.28% в края на юли.