ЮЛИ 2017

Нито една банка не предложи новости при най-добрите си оферти за тримесечни депозити в лева през юли. По този начин Индексът в лева се запази на нивата си от предходния месец юни на 0,07%.