ЮЛИ 2017


0 гласа215 прочитания

ЮЛИ 2017

При евровия индекс само една банка предприе корекции по 3-месечния депозит „Депозит 30+“. Банката понижи минимално лихвата по този депозита, което пък понижи ЕГЛ с 0,02 пр.п. Тази промяна не се отрази върху стойността на Индекса в евро, който се запази на нивото си от предходния месец на 0,07%.