ЮНИ 2017

Липсата на промени в офертите на банките през юни, логично оставиха индексите на нивата им от май. Индексът в евро запази своя размер от 5,27%.