ЮНИ 2017


0 гласа212 прочитания

ЮНИ 2017

Токуда банк понижи с 0,05 пр.п. лихвата по 3-месечния стандартен срочен депозит в лева и евро. Това беше единствената промяна в Индексите за 3-месечни депозити на Моите Пари. Това в крайна сметка не се отрази върху крайната стойност на двата индекса, които в края на юни запазиха нивата си от месец май.