ЯНУАРИ 2017


0 гласа298 прочитания

ЯНУАРИ 2017

Новата година започна с подобрения в условията по продукти на банките, включени в индексите. Още в първия месец на 2017-та година и двата индекса регистрират види понижения. Индексът в лева се понижи до ниво от 5,39%. Понижението е в размер на 28 б.п. и е в резултат от промените на 3 банки. Пощенска банка подобри най-добрата си оферта с 81 б.п. Причината за това е понижение на лихвата със същия размер. ОББ подобри своето най-добро предложение с 59 б.п. Причината е в намалената такса за юридическо обслужване и отпадналата задължителна застраховка „Живот“. Последната банка, повлияла индекса, е УниКредит Булбанк. Нейното най-добро предложение се подобрява с 42 б.п. в резултат на понижение на лихвата по кредита със сходен размер.