ЯНУАРИ 2018


0 гласа86 прочитания

ЯНУАРИ 2018

Две банки промениха офертите си, участващи в индекса. Това бяха ДСК и Алианц. Банка ДСК увеличи размера на месечната такса за пакет PAY + от 3,50 лв на 4,50 лв. месечно. Това се отрази в ГПР на офертата, който се повиши с 0,46 пр.п. Банка Алианц подобри офертата си, като понижи лихвата по стандартния потребителски кредит с 0,5 пр.п. Това доведе до поевтиняване на тази оферта, като ГПР спадна с 0,55 пр.п. Въпреки това подобрение, високият относителен дял на ДСК доведе до покачване в крайната стойност на индекса. В края на януари той се покачи с 0,22 пр.п. (от 12,12% в края на януари на 12,34%).