ЯНУАРИ 2018

Банките, които предприеха корекции в офертите, участващи в индекса бяха: ДСК, Пиреос, Алианц и Societe Generale Експресбанк. Банка ДСК увеличи размера на месечната такса за пакет PAY + от 3,50 лв на 4,50 лв. месечно. Това се отрази в ГПР на офертата, който се повиши с 0,76 пр.п. Банка Пиреос увеличи размера на месечната такса за поддръжка на дебитна карта, свързана с промоционалния потребителски кредит. Таксата от 1,15 лв. стана 1,20 лв. месечно. Societe Generale Експресбанк промени прага на сумите, според които начислява еднократна такса в началото на кредита. Офертата участваща в индекса влоши своето представяне, тъй като с промяната тази такса се увеличи с 15 лв. (от 135 лв. на 150 лв.). Това доведе до повишаване и в крайната цена на кредита, като ГПР се повиши с 0,32 пр.п. (от 13,26% на 13,58%). Единствено банка Алианц подобри офертата си, като понижи лихвата по стандартния потребителски кредит с 0,5 пр.п. Това доведе до поевтиняване на тази оферта, като ГПР спадна с 0,55 пр.п. Всичките тези промени през месеца доведоха до влошаване в стойността на индекса, който в края на януари се увеличи с 0,24 пр.п., спрямо месец по-рано (от 12,00% в края на декември на 12,24% в края на януари).