ЯНУАРИ 2018

Единствената банка с промени в тримесечните индекси за депозити на MoitePari.bg беше Д-Банк. Банката понижи лихвата по депозит „Макси“, който участва в левовия и евровия индекс. В резултат на това ЕГЛ на офертата спадна с 0,05 пр.п. Тази единствена промяна не доведе до съществена промяна в крайната стойност на индексите. Индексът в лева и евро в края на януари е 0,058%.