ЯНУАРИ 2018

През изминалия месец промените в условията по продуктите на банките не бяха много, поради което и банките, повлияли индексите бяха също малко. При индекса в лева, нито една банка не повлия стойността му в следствие на промени в най-добата й оферта. Въпреки това, индексът отбеляза незначително повишение от 1 б.п. То се дължи на промяна в теглата на банките, включени в него. Към 31.12.2017 г. банките с относително по-скъпи оферти, в сравнение с останалите в индекса, увеличават своя дял. Сумарният ефект от това рефлектира в минималното изменение през януари, което достигна ниво от 4,75%.