необходимо е да се оказва по-резултатно съдействие на хората,закупили акции от предпроятията от втората вълна на приватизацията, за да бъде тази информация по-вярна,по-точна и истинска.Често тази информация не се предоставя или служителите не са информирани.