Дивиденти от приватизационни фондове


8 гласа7184 прочитания

Да получи дивидент е право на акционера, но не и задължение за дружеството за разпредели такъв. Решението дали да се разпределя дивидент се взема с на Общо събрание на акционерите (ОСА). Всеки притежател на акции може да упражни правото си на глас при всички решения, които взема дружеството и които се вземат с гласуване. Една акция дава право на един глас.

Дивидентът може да бъде получен по няколко начина – пари в брой или записване на допълнителен брой акции. Обикновено в нашата практика дивидентът се реинвестира (влага се отново) в дейността на дружеството, т.е. не се разпределя такъв.  Също така, когато се разпределя дивидент се определя срок, в който да бъде получен. След това се губи правото върху него.

Информация за разпределянето на дивидент всеки може да получи от инвестиционните посредници, банките и разбира се от самото дружество.

Коментари и отговори

необходимо е да се оказва по-резултатно съдействие на хората,закупили акции от предпроятията от втората вълна на приватизацията, за да бъде тази информация по-вярна,по-точна и истинска.Често тази информация не се предоставя или служителите не са информирани.