Финансиране по Европейски Оперативни програми - Земеделци


0 гласа3718 прочитания

В рамките на Програмата за развитие на селските райони до 2013 години се предвижда отпускането на определени суми под формата на грантове. Тези грантове не покриват 100% от необходимите средства за реализиране на проектите.

Подробно с особеностите на отделните оси (направления), по които се предвижда отпускането на средства, можете да се запознаете в нашата секция „Програма за развитие на селските райони” или на официалния сайт на програмата - http://prsr.government.bg/ .

Важно е да отбележим, че по горепосочените направления не се кандидатства непрекъснато, а само в рамките на определени периоди. Информация, за това кога може да се кандидатства, се помества на страницата на Министерството на Земеделието и храните.