Кандидатстване за кредит по време на отпуска по "МАЙЧИНСТВО"


3 гласа6439 прочитания

Към момента в България, няма банкова институция, която да отпуска кредити на жените, които са в отпуск по майчинство. Също така от банките не приемат като официален доход детските надбавки, понеже те се приемат за средства нужни за отглеждането на детето, т.е. един вид чужд доход.

Въпреки това можете да се обърнете към небанковите финансови институции, при които изискванията са в известна степен занижени. Това съответно е обвързано с по-високи лихви.

Другият вариант е да помолите Ваш близък или роднина да кандидатства за кредита вместо Вас, като впоследствие Вие покривате месечните вноски по него.

Повече по темата можете да научите тук: Има ли институция (кредитодател), която да отпуска кредит на майките в България?