Кредитна история (досие)


2 гласа7927 прочитания

Централният кредитен регистър (ЦКР) към БНБ съществува от 1998 година насам. Той предоставя по-централизирана на вид информация от 2004 година, а последните изменения във функциите му са от 2009.

Към днешна дата в него участват банковите и небанковите финансови институции, които оперират на територията на България. Точен списък за участниците няма. В основни линии информацията, която се събира в регистъра, обхваща финансовите задължения независимо от размера им, просрочията, лихвите и таксите, които се дължат.

Кредитната история се обновява месец за месец до погасяването на задължението. Така, ако сте изтеглили кредит през 2004та години и през 2009та сте го погасили окончателно, през 2014та година този кредит няма да присъства в кредитната Ви история, след изтичането на 5 годишния срок за пазене на информацията.

Тази мярка цели да се намалят рисковите кредити на банката, чрез по-подробното обследване на финансовата история на кредитоискателя. Тя има също и дисциплинираща функция, защото принуждава кредитополучателите да изплащат редовно задълженията си, ако искат в бъдеще да имат достъп до финансови продукти.