Oсребряване на лихвоточки


3 гласа14454 прочитания

1. Какво е условието да получа парите за обезщетение срещу лихвоточки?

Основното изискване правоимащите да получат обезщетението е да закупят или да започнат строителство на жилище. Без да е налице един от тези два факта, Вие имате само право да получите парите, но липсват предпоставките това да се случи реално.

2. Мога ли да закупя идеална част от имот и да получа обезщетението?

Законът принципно не поставя такова ограничение, но практиката показва, че в някои случаи Комисията не уважава подобни покупки. Това означава, че има известен риск при покупка на идеални части Комисията да не одобри изплащането на обезщетението. Обезателно преди покупка разговаряйте с Комисията по този въпрос.

3. Има ли значение какъв е имотът и трябва ли да е в същото населено място, където са подадени документите за обезщетение?

Няма значение какъв е имотът – къща или апартамент. Достатъчно е да е жилищен имот, а не просто недвижим имот. Няма значение също така и населеното място, в което се намира жилището. Изискването на закона е да е закупено или построено жилище, за да се изплати обезщетението.

4. Ако ми прехвърлят жилище ще получа ли обезщетението?

По всяка вероятност не. Законът изрично е поставил изискването за покупка на жилище. Нещо важно – не пропускайте в договора за покупко-продажба (нотариалния акт) да впишете, че при сделката ще се използват лихвоточките. Разбира се, не в смисъла, че ще се плаща с тях, а за да имате право да получите сума срещу тях впоследствие. Без този текст почти сигурно няма да бъде изплатена сумата. Конкретният текст, който трябва да се впише трябва да уточните с нотариуса, защото за всяка община е специфично, както и Комисията към нея изисква след това различни документи. Всичко това трябва да се провери на място.

5. Каква е стойността на 1 лихвоточка към настоящия момент?

Равностойността на една лихвоточка в момента е 8 стотинки.

6. До кога е крайният срок за изплащането им?

След корекцията на ЗУПГМЖВ срокът, в който правоимащите трябва да закупят жилище или да започнат строителство на такова бе удължен от 31.12.2013 г. на 31.12.2019 г. След този срок приключва компенсирането на притежателите на лихвоточки.

Повече по темата можете да прочете тук - тук


Ако въпросът, който желаете да зададете не е коментиран в гореспоменатите теми на тази категорията може да изпратите ново запитване към екипа на Моите пари.

Свързани ключови думи