Просрочия по кредити - Принудително изпълнение и такси


3 гласа7153 прочитания

При принудителното изпълнение осъденото да плати лице дължи, както главницата и лихвата по заема, така и съдебни разноски, наказателни лихви и такси за съдия изпълнител.

Таксите на съдия изпълнителя можете да намерите в Тарифа за таксите и разноските към Закона за частните съдебни изпълнители (http://www.bcpea.org/uploads/pdf/tarifa.pdf).