Валута и валутен борд


7 гласа7428 прочитания

За да приеме България еврото като своя официална валута, трябва да бъдат изпълнени едновременно няколко условия. Някои от тях са: ниска инфлация, бюджетен дефицит и държавен дълг в определени рамки, както и други.

За сега няма определена дата или яснота кога България ще бъде приета в еврозоната. Когато това се случи (съществува задължение на всички страни членки да приемат еврото, когато отговорят на съответните критерии) ще има преходен период, през който едновременно ще може да се оперира и с двете валути в рамките на страната.

По отношение на кредитите в лева, приемането на еврото най-вероятно ще се отрази под формата на превалутиране на остатъка по главницата по обменния курс на БНБ (който е фиксиран заради наличието на валутен борд спрямо еврото). Малко вероятно е лихвите по вече отпуснатите кредити да се промени в посока изравняване с тези по кредитите в евро, които са били вече отпуснати.

Колкото до депозитите, то те би следвало да бъдат изплатени в евро като ако лихвата по тях е променяема, най-вероятно тя ще бъде намалена до тази за съответния депозит в евро.