теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

„Д Банк” подписа поредния договор с ББР


0 гласа3194 прочитания

„Търговска банка Д” (Д Банк) подписа поредно споразумение с „Българската банка за развитие” на 26.03.2009 г. за целева кредитна линия по Програмата за финансиране на селскостопански производители.

Ресурсът по кредитната линия е пет млн. лв. за петгодишен срок и чрез него „Д Банк” ще предлага кредити за свежи оборотни средства на фермери по смисъла на Закона за подпомагане на земеделските производители (§1 от ДР).

Максималният размер на отпусканите от Д Банк кредити за един клиент или свързани лица е до 500 хил. лв., при годишен лихвен процент 7.5%, срок на погасяване 18 месеца, а за обезпечение се приемат недвижими имоти.

С новите целеви кредити по тази програма на ББР „Д Банк” подпомага дейността на българските фермери при изключително изгодни за тях условия.

Свързани теми