Между януари и юни 2012 г. Проектът „Финансово Образование” ще обедини микрофинансови експерти в България с една обща цел: Финансово обучение на съществуващите и потенциални техни клиенти.

Подкрепен от Фондация „Сити”, проектът „Финансово образование” има за цел да укрепи финансовото състояние на домакинствата с ниски доходи, така че те да могат да управляват своите ресурси и да подобрят живота си чрез вземане на интелигентни решения, свързани с техните финансови задължения.

Проектът ще обхване 25 местни специалисти в сферата на микрофинансиране, които ще получат знания и опит в предоставянето на висококачествено финансово обучение за хора с ниски доходи, както в градските, така и в селските райони. Семинарът за експертите ще се проведе в периода 9 -13 януари 2012 г. в хотел "Гроди" - Старозагорски минерални бани.

След успешно завършване на семинара, чрез организиране на обучения и консултантски сесии, участниците ще подпомогнат повече от 300 лица и домакинства да подобрят своята основна финансова практика, като се научат как да създават и използват погасителния си календар, да предвиждат капацитета на собствените си спестявания, да планират и да използвят свой вътрешен фонд за спешни случаи.

„Ние сме много щастливи да си партнираме с „Микрофонд” АД за създаването на допълнителни ресурси за финансово обучение и развитие на местните общности. Ситибанк е горда да е част от проекти целящи подпомагането на общностите, сред които живеем и работим, като създават възможности за придобиване на знания и умения, които да подобрят техния жизненен стандарт”, каза Стефан Фелстийн, бизнес мениджър на Ситибанк България.

„Ние в „Микрофонд” АД вярваме, че финансовото обучение все повече се превръща в ценна част от услугите, които предоставяме на общностите, с които работим. Ние сме поели ангажимент да повишим информираността на нашата общност  за ползите и рисковете от използването на заемен капитал и да насърчим отговорното ползване на заема. Радваме се, че проектът ще осигури актив от знания на нашите бенефициенти, който ще им помогне да издържат предизвикателствата на годините, които са пред нас”, обясни г-н Георги Бресковски – Изпълнителен директор на „Микрофонд” АД.


За повече информация:

„Микрофонд” АД                                                             
Веселина Костадинова, Координатор проект,              
vkostadinova@mikrofond.bg                       
Тел..: +359-2-8137800                          
Факс: +359-2-8137801                           
Адрес: ул.”Св.св.Кирил и Методий” № 118-120, 1202 София

Ситибанк Н.А. – клон София
Галя Томова
тел: +359 2 9175102
Факс: +359 2 9819914
galina.tomova@citi.com

За „Микрофонд” АД:

„Микрофонд” АД е създадено през 1999 г. като сдружение с нестопанска цел с финансовата подкрепа на Институт "Отворено общество” и Фонда за икономическо развитие "Сорос". През 2003 г. сдружението бе трансформирано във финансово дружество,  което да расте по-бързо и да отговори на нуждите на микрофинансовия пазар в България. Дружеството е регистрирано в Регистъра на финансовите институции по чл.2, ал. 2 от Закона за кредитните институции на Българска народна банка под номер BGR00077. Дружеството е член на: Център за микрофинансиране - Полша и на Европейската мрежа за микрофинансиране. Акционерите на дружеството са Фондация "Микрофонд-София " (65%) и Фонд за икономическо развитие "Сорос” - Ню Йорк (35%).

Мисията на дружеството е да осигури заеми за микро-предприемачи, да финасира нуждите на семействата с нисък доход (подобрения в дома – енергийна ефективност) и да поддържа добри финансови резултати, с цел обслужване на клиенти в дългосрочен план.

Дружеството предлага кредити с фиксирана лихва за стартиращ бизнес, земеделски кредити, микро-кредити, студентски бизнес кредити и кредити за енергийната ефективност чрез мрежа от 14 офиса в цяла България.

Клиентите на дружеството са стартиращи, микро и малки предприятия и земеделски производители в селските райони и малките градове. Повече информация за „Микрофонд” АД може да намерите на:  www.mikrofond.bg

За Център за микрофинансиране:

Създаден като организация с нестопанска цел през 1997 г., Центърът за микрофинансиране /ЦМФ/ работи като микрофинансов ресурсен център  и мрежа от над 100 микрофинансови институции в повече от 30 страни от Източна Европа и Централна Азия. Мисията на ЦМФ е да допринесе за намаляване на бедността и развитие на човешкия потенциал  чрез насърчаване на социално-ориентиран и устойчив микрофинансов център, който да осигурява адекватни финансови и нефинансови услуги на голям брой бедни семейства и микро-предприемачи. Като фасилитатор на регионалната микрофинансова индустрия ЦМФ се стреми да развие най-добрите практики, да стимулира иновациите и да въздейства на индустриалните подходи. До 2011 г. ЦМФ е обучил повече от 1000 местни експерти и е достигнал до над 100 000 домакинства с ниски доходи в регионите на Източна Европа и Централна Азия чрез редица инициативи за финансово обучение в страните в преход, включително Полша, Украйна, Русия, Армения, Азербайджан, Грузия, Словакия, Македония, Узбекистан, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Молдова, Босна и Херцеговина, Беларус, Тунис, Румъния, България. ЦМФ е водещият партньор в този проект. Повече информация за Проекта „Финансово обучение” може да намерите на www.mfc.org.pl и mfc-highlights.blogspot.com

За Сити:

Сити, водещата глобална компания за финансови услуги, има приблизително 200 милиона клиентски сметки и бизнес в над 160 страни. Сити предоставя на потребителите, корпорациите, правителствата и институциите широка гама от финансови продукти и услуги, включително и потребителско банкиране и кредитиране, корпоративно и инвестиционно банкиране, услуги, свързани с ценни книжа, различни видове транзакции и управление на активи. Повече информация можете да намерите на: www.citigroup.com

За Фондация „Сити”:

Фондация „Сити” е поела ангажимент за икономическото овластяване и финансово включване на лица и семейства, особено онези, които са в нужда, в общностите, където ние работим, така че те да могат да подобрят стандарта си на живот. В световен мащаб Фондация „Сити” е насочила стратегически усилията си към приоритетни фокус области: микрофинанси, развитие на предприятията, образование на младежта и поминък, финансов капацитет и повишаване на активите. Фондация „Сити” работи със своите партньори в сферите на  микрофинасирането и развитието на предприятията, покрепяйки програми за опазване на околната среда и иновации. Допълнителна информация можете да намерите на: www.citifoundation.com