теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

„Сомони Евростабилност” започна обратното изкупуване на дялове


0 гласа2049 прочитания

Автор: Деница Шуманова, my.money.bg

Договорен фонд „Сомони Евростабилност" започна да изкупува обратно дяловете си, след като на 11 април нетната стойност на активите му надхвърли минималния праг от 500 000 лв. и достигна 385 825.13 евро, съобщиха от дружеството.

Неговите дялове са деноминирани в евро и представляват нискорискова инвестиция, тъй като фондът инвестира предимно в облигации и държавни ценни книжа, следвайки консервативна инвестиционна политика.

Трите договорни фонда на управляващото дружество „Сомони Асет Мениджмънт" - „Сомони Евростабилност", високорисковият „Сомони Прогрес" и балансираният „Сомони Стратегия" навършиха една година от лицензирането си. Общата Нетна стойност на управляваните от УД „Сомони Асет Мениджмънт" активи в трите фонда, към 11.04.2008г. възлиза на 3 211 270,19 лв.

Емисионната стойност на техните дялове е равна на нетната стойност на активите на един дял, което означава, че инвеститорите не плащат такса при тяхната покупка.