теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

100 процента финансиране на жилища предлага Райфайзенбанк


8 гласа10998 прочитания

Райфайзенбанк вече финансира до 100% от стойността на закупуваното жилище, като по този начин клиентът може да купи желания жилищен имот без да има собствени средства.

Жилищните кредити, позволяващи финансиране до 100% са със срок на изплащане между 3 и 25 години, като минималната сума е 5000 евро, а максималната 150 000 евро.

Коментари и отговори

Поздравления за Банката! Имам кредит при тях от 3 години и лихвата ми е станала 9.87% а трябваше да е 8.50%. Защо навсякъде се говори , че лихвите се вдигат за да се ограничи желание за кредите, а реално се получава, че на старите клиенти вдигат лихвите с пункт и половина, а новите са 7.35% и 8.25% по избор на клиента. Нека на новите да слагат високите лихви за да се изпълни въпросното ограничаване. Tova ne e korektno!
Според икономическата теория нарастването на броя на отпуснатите кредити от банкови институции увеличава паричната маса, намираща се в обръщение, което в крайна сметка довежда до появата на инфлационен натиск и обезценка на парите. Поради тази причина Централната банка, в зависимост от правомощията, които притежава (в условия на Валутен Борд са ограничени) предприема мерки към ограничаване на кредитната експанзия. Един пример за такова ограничаване е повишаване на задължителните минимални резерви на търговските банки, които са длъжни да поддържат в БНБ, което се случи септември месец миналата година. Това естествено се отрази и на годишния лихвен процент по отпусканите заеми. През последните месеци станахме свидетели на поредното покачване на лихвените проценти, само че то не беше провокирано от БНБ с цел ограничаване на кредитирането, а от кризата в Американската икономика, което се отрази и на местните пазари. Тук покачването на лихвата по стари и съществуващи заеми беше в резултат на покачване на базовите индекси и показатели, участващи в образуването й. При тази промяна банковите институции предприеха като цяло две насоки на действие. Едни от тях увеличиха лихвените си проценти, а други не предприеха увеличение или ако имаше такова то беше незначително, тъй като намалиха надбавката към индекса, участващ при образуване на лихвения процент. Това по-скоро е лихвена политика на конкретната банка за справяне със създалата се ситуация. Много от банките пък не промениха лихвите си, а само таксите към заемите, което в крайна сметка има почти същото влияние върху кредитополучателите. Много от банковите институции с цел да не изплашат кредитоискателите предприеха увеличаване лихвите или таксите на отпуснатите вече кредити, като в същото време новоотпуснатите заеми се предлагат при по-изгодни условия.

Ние от Моите пари не се ангажираме с даване на мнение за това кое е коректно или не.Всъщност вече сме дискутирали подобен въпрос и повече информация можа да намерите тук.

Надяваме се, че информацията ще Ви бъде полезна.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Благодаря за отговора, но според мен това което вие пишите не звучи реално. Факт в, че в момента в Испания лихва по ипотечни кредите е под 6%. А що се отнася до криза в Америка литър горива на американска бензиностанция струва 1.08 долара което обърнато в левова равностойност е 1.36 лева. Аз съм наясно, че това което става в България няма аналог по света.Аз за да изтегля 35000 лева заложих апартамент за 70000 лева и доказах заплата от 700 лева. А сега раздават кредите без да доказваш и без да залагаш. Да спрат това раздаване и да се нормализира обстановката в банките. Иначе никога няма да стане като в белите държави. То по тоя начин и ромите ще си изтеглят ипотечни кредите на своите коптори. А на мен отново ще ми взигнат лихвата. Недейте да заблуждавате хора с криза в Америка и криза в Европа. Ние сме в България и това е вътрешни игри.
Не бива да се правят изводи и сравнения между различните страни и цените на заемите, стоките и услугите без да бъдат взети под внимание факторите, оказващи влияние върху ценообразуването като цяло. Когато се правят подобен род сравнения трябва да се отчитат мащабите, т.е. това, което действа слабо в една икономика, може да действа много силно в друга. Ако вземем за пример щатската икономика, там конкуренцията в банковия сектор не е просто голяма, огромна е. У нас пазарът се диктува от 5-6 големи банки и това създава предпоставки за известно надценяване на негативните фактори. Неоспоримо е обаче, че цената на свободния паричен ресурс в глобален мащаб нарасна. Съществуват пазарни индекси, които го показват. Банките у нас набавят ресурс от същите места, от където и тези в Испания. Отново се връщаме на конкуренцията. В страна с по-развита банкова система е нормално лихвите да се задържат, тъй като стават неконкурентни в средата си. Това, обаче, съвсем не означава, че ресурсът за тях не е поскъпнал. Просто част от негативите се изразяват в свиване на печалбите. Като цяло това са два основни подхода за реакция – свиване на печалбите и запазване на пазарни позиции или оскъпяване на кредити. В зависимост от спецификите на пазара едната или другата стратегия е работеща (това, което и доколкото приема пазара). В този ред на мисли сме на мнение, че в никакъв случаи не бива да се сравняват лихвените проценти в Испания и тези в България. Първото нещо, което прави впечатление тук е, че като цяло българските кредитоискатели са далече по-рискови от испанските например, което неминуемо се отразява на цената на заема в посока на увеличение. Освен това инфлацията в страната ни далеч надвишава темпа на инфлация в страната, която посочвате за сравнение, което разбира се също увеличава лихвения процент по отпуснатите заеми.

Допълнителен фактор е лихвите по депозити. Нима те не са поне 2 пъти по-високи от средноевропейските. Цената, която плащат банките за тези депозити впоследствие се пренася в цената на кредитите (лихвите). Така е, защото депозитите са сред основните източници на ресурс, който да бъде предоставян като кредити.  

Не бива да смятате, че банките кредитират всеки. Бъдете сигурна, че ако не бъде представено достатъчно ликвидно и достатъчно обезпечение, никоя банкова институция няма да се съгласи да отпусне финансиране. Предложеното обезпечение при жилищните кредити трябва да е около 125-135% от пазарната оценка на ипотекирания имот, което възпрепятства финансиране на „коптори”. Предполагаме, че засилилата се рекламна кампания, предприета от банките е повлияла върху мнението Ви за събитията. Никоя банкова институция не би поела огромния риск да отпуска каквито и да било заеми без доказване на доходите и без предоставяне на обезпечение, когато такова се изисква. Кредитите, известни под наименованието „без доказване на доходите” всъщност не означава, че кредитоискателя не трябва да доказва получаването на никакви доходи, а се взимат в предвид реално получаваните.

Имате право да бъдете ядосана, за това, че лихвата по заема Ви се е повишила, но не мислите ли, че за една толкова дългосрочна сделка, каквато е покупката на недвижим имот, лихвените проценти няма да бъдат променяни изобщо. Имайки в предвид, че лихвите по ипотечните заеми са плаващи е съвсем нормално те да се изменят във времето.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ