Според проект на ГЕРБ, трябва да има абсолютна десетгодишна давност на дълговете. Промяната ще бъде в закона за задълженията и договорите. Вносителят Емил Радев- депутат от ГЕРБ, обясни пред "Хоризонт", че целта е да се спре доживотната обвързаност с неплатени сметки:

Когато изтекат десет години от възникване на задължението, на практика от там нататък задължението се погасява и този гражданин след десет години няма да дължи въобще, независимо кредиторът дали е завеждал дела дали води в момента изпълнителни дела и прекъсва общата петгодишна давност много пъти.

Ако кредиторът не предприеме действия в петте години, да, тогава ще се действа късата петгодишна давност, но ако той е завел изпълнителни дела няма да може цял живот да държи на практика гражданина в едно положение, в което той да не може да почне нов живот, да не може да почне да организира на ново икономиката на своето семейство.

Автор: www.economynews.bg