теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

19.8% спад в пътуванията на българи в чужбина за октомври


0 гласа1160 прочитания

Източник: www.touristmedia.info

Пътуванията на български граждани в чужбина през октомври 2009 г. са 361.9 хил. или с 19.8% по-малко в сравнение с октомври 2008 година, сочи проучване на НСИ.

Увеличение на пътуванията на българските граждани в сравнение със същия месец на 2008 г., е регистрирано към Португалия - с 98.5%, Норвегия - с 26.8% и Македония - с 6.2%. Същевременно намаляват пътуванията към всички останали наблюдавани страни, като най-голям е спадът на пътуванията към Япония - със 72.7%, Словения - с 59.8%, Финландия - с 56.6%, Малта - с 54.7%, Франция - с 45.6%, Словакия - с 45.5%, следвани от САЩ - с 44.1%, Австрия - с 41.2%, Швеция - с 40.8%, Украйна - с 40.1%, Гърция - с 39.6%, Чехия - с 36.9%, Израел - с 31.8%, Канада - с 31.8%, Кипър - с 30.9% .

Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина формират тези със служебна цел - 46.7%, следвани от пътуванията с цел почивка и екскурзия - 25.4%, гостуване - 23.7% и други - 4.2%.

Посещенията на чужденци в България през октомври 2009 г. са 454.2 хил. и намаляват спрямо същия месец на 2008 г. с 2.6% .

От страните - членки на Европейския съюз по-малко посещения у нас са реализирали гражданите на Малта - с 40.4%, Ирландия - с 34.3% и Кипър - с 14.6%. Същевременно по-съществено увеличение е регистрирано на посещeнията от Полша - с 27.9%, Испания - с 11.5%, Франция - с 11.0%, Италия - с 10.6% и Чехия - с 10.3%.

От групата Други европейски страни най-голямо е намалението на посещения на граждани от Сърбия - с 27.1%, Русия - с 12.6% и Турция - с 4.2%, докато за граждани на Норвегия е регистрирано увеличение - с 29.9%.

През октомври 2009 г. посетилите страната чужденци с цел почивка и екскурзия формират най-голям относителен дял от общия брой посещения - 36.1%, следвани от транзитно преминаващите - 27.1%, със служебна цел - 19.0%, по други причини - 15.2%, и гостуване - 2.7%.
Свързани теми