теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

19 800 лв. на студент, за да започне бизнес


0 гласа831 прочитания

Държавата ще дава до 19 800 лв. от бюджета на студенти и докторанти с идеи за да стартират свой бизнес. Министърът на икономиката Теодор Седларски разпореди стартиране на процедурата по изпълнението на проект "Техностарт 3 – Насърчаване на иновационната активност на младите хора". Целта е да бъдат насърчени младите хора с иновативни и жизнеспособни идеи (студенти, докторанти и завършили висше образование през тази година) да реализират проектите си и да се популяризират успехите им. Младите предприемачи ще бъдат подпомогнати да започнат собствен бизнес чрез безвъзмездна финансова помощ за създаване на технологични фирми. Финансирането ще бъде в размер на 90% от стойността на проекта или до 19 800 лв. за всеки одобрен бизнес план. Всеки одобрен кандидат трябва да регистрира своя фирма и да осигури собствен принос от 10% от общия размер на финансирането или до 2 200 лв.

По проекта са планирани 300 000 лв. от бюджета на Министерството на икономиката. "Техностарт 3" финансира стартиращи фирми с бизнес идеи само в сферата на промишлеността и научната и развойна дейност. Допустимите разходи по проектите са за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи; разходи за ток, вода, отопление и наем; за консумативи; за външни услуги и разходи за банкови такси. Очаква се процедурата да бъде открита за кандидатстване през март.

Източник: www.standartnews.com

Сравнете оферти за бизнес кредити

Свързани ключови думи