теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

3.4% ръст на БВП за Q2


0 гласа515 прочитания

През второто тримесечие на 2018 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 3.4% спрямо съответното тримесечие на предходната година и с 0.8% спрямо първото тримесечие на 2018 г. според сезонно изгладените данни. Според експресните оценки на НСИ за второто тримесечие на 2018 г. БВП в номинално изражение достига 26 047 млн. лева.

Реализираната добавена стойност през второто тримесечие на 2018 г. е 22 445 млн. лeвa.

По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление (79.0%), което в стойностно изражение възлиза на 20 586 млн. лева. През второто тримесечие на 2018 г. бруто капиталообразуването е 6 009 млн. лв. и заема 23.1% относителен дял в БВП. Външнотърговското салдо е отрицателно. През второто тримесечие на 2018 г. спрямо първото тримесечие на същата година БВП по сезонно изгладени данни се увеличава с 0.8%. За същия период брутната добавена стойност нараства с 0.6%.

Според експресните оценки на БВП по елементи на крайното използване през второто тримесечие на 2018 г. принос за регистрирания икономически растеж по сезонно изгладени данни спрямо първото тримесечие има увеличението на крайното потребление - с 1.8%, и на бруто образуването на основен капитал - с 0.1%.

През второто тримесечие на 2018 г. БВП по сезонно изгладени данни нараства с 3.4% спрямо същото тримесечие на предходната година. Брутната добавена стойност се увеличава с 3.1%. Крайното потребление регистрира положителен икономически растеж от 4.7%. Бруто образуването на основен капитал отчита ръст от 4.4% през второто тримесечие на 2018 г. спрямо съответното тримесечие на предходната година. Износът и вносът на стоки и услуги се увеличават съответно с 2.7 и 4.6%.

България е на пето място в ЕС по ръст на БВП на годишна база, съобщи Евростат. Това е и най-бавната експанзия от второто тримесечие на 2015 г. насам. Сред страните членки на ЕС най-голям ръст на БВП на годишна основа през второто тримесечие е постигнала Полша (5%), следвана от Унгария (4.4%), Латвия и Румъния (4.2%). Преди България се нареждат още Словакия и Кипър (3.9%) и Литва (3.7%).

Източник: www.economynews.bg
Свързани теми