теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

542 застрахователи от ЕС и 2170 застрахователни брокери работят у нас към август


0 гласа587 прочитания

14 са българските застрахователи и 43- брокерите, които работя в страни от ЕС

За месец август 6 застрахователни дружества от държави-членки на ЕС са нотифицирали Комисията за финансов надзор (КФН) за намерението си да извършват застрахователна дейност на територията на България. Към 31 август 2016 г. застрахователите от държави-членки на Съюза, нотифицирали КФН, че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на Република България, са 542. 
   
През месец август 16 нови застрахователни посредници от държави членки са нотифицирали КФН, че желаят да извършват дейност в България, а 5 са преустановили дейност. Към 31 август 2016 г. застрахователните посредници от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на България, са 2170, като броят е коригиран, предвид допусната техническа грешка при отчитането през предходен период.    

През август няма застрахователни дружества със седалище на територията на Република България, заявили намерението си да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС. Към 31 август 2016 г. общият брой на застрахователните дружествата със седалище на територията на България, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС, е 14.

През месец август 1 застрахователен посредник със седалище на територията на България е заявил намерение да извършва дейност на територията на други държави членки на ЕС. Към 31 август 2016 г. общият брой на действащите застрахователни посредници със седалище на територията на Република България, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на държави членки на ЕС, е 43.

Източник: www.insmarket.bg

Сравнете всички оферти за застраховки