теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

5 идеи за инвестиции


1 гласа1418 прочитания

Да държим свободните си средства на депозит вероятно е един от най-безрисковите варианти. Доказателство за доверието в банковата система е, че парите по влогове на граждани вече надхвърлят 40 млрд. лв.

Доходът, който можем да получим от спестяванията си обаче, става все по-малък. Според данните на БНБ към март средната лихва по новите депозити в левове за граждани е 1,86%, а в евро - 1,62%. На пазара вече има и продукти с лихва под 1%.

Очакванията са, че това ще повиши интереса към други възможности за инвестиции. Има поне 5 опции, които могат да осигурят сравнително добра доходност на клиентите. Това са инвестициите в акции, колективни инвестиционни схеми, дружества със специална инвестиционна цел, влагащи в недвижимости (REIT), застраховки “живот” със спестовен елемент, фондове за допълнително пенсионно осигуряване и валутни операции.

Акции

Един от вариантите е да инвестираме сами на капиталовия пазар чрез покупка на акции. Експертите съветват тези вложения да се правят дългосрочно. “Хоризонтът трябва да е по-голям от 1 година, дори до 3 години”, коментира управителят на “Бул тренд брокеридж” Петър Пешев. Тогава доходността значително надхвърля тази по депозитите. Пешев обясни още, че има компании на Българската фондова борса (БФБ), които са постигнали годишна доходност от дивиденти от около 4%. Допълнително към тях се прибавя и доходът от самото поскъпване на акциите. Рискът клиентът да загуби парите си при борсовите колебания обаче е значителен.

Взаимни фондове

Приемлив вариант за тези, които не се чувстват достатъчно уверени да инвестират самостоятелно на капиталовите пазари, са взаимните фондове. Клиентите могат да си купят дялове в тях, а инвестициите им се управляват от портфейл мениджъри срещу комисиона. Таксите за управление могат да бъдат доста ниски, особено при консервативните фондове.

Годишната доходност, която могат да получат инвеститорите, също варира. Тя започва от 1,19 до 20% в зависимост от риска, който поемат взаимните фондове, показва анализ на финансовия портал “Моите пари”. Друго предимство спрямо депозита е, че хората могат да получат незабавно парите си, без да чакат да настъпи падеж. Освен това доходът от инвестициите не се облага с данък. Тази инвестиция обаче също е рискова и вложените средства не са гарантирани.

Дружества, инвестиращи в недвижимости

Друга възможност са акции на дружества със специална инвестиционна цел, които влагат набраните средства в недвижими имоти. Ориентир за ефективността на тези инвестиции е индексът на Българската фондова борса BGREIT. За една година индексът се е понижил сравнително слабо - от 97,11 до 93,19 пункта. Данните показват още, че някои от дружествата, участващи във формирането му, са реализирали годишна доходност между 20 и 40%.

Застраховка “Живот”

Възможност за инвестиция е застраховка “Живот” със спестовен елемент. В този случай обаче клиентът не може да разчита на бърз достъп до парите си. Полиците дават застрахователна защита при определени рискове и се сключват за дълъг период от време от 5 до 25-30 години. Средната годишна доходност по тях е между 3,5-4%. Тя също не е гарантирана и зависи от инструментите, в които ще бъде инвестирана спестовната част от застрахователната премия.

Допълнително пенсионно осигуряване

Възможност за инвестиране на свободните средства са и фондовете за допълнително пенсионно осигуряване. Според последните данни на Комисията за финансов надзор (КФН) средноаритметичната доходност на тези дружества към края на март за период от 2 години е 6,26%.

От “Моите пари” припомнят, че инвестирането в тези фондове е свързано с такси. Например клиентите дължат еднократно до 10 лв. за откриване на индивидуалната партида. Отделно от всяка осигурителна вноска се удържат до 7%. Има инвестиционна такса до 10 на сто от постигнатата доходност. Ако човек реши да смени пенсионния си фонд или да изтегли парите си, преди да е придобил право на пенсия, таксата е до 20 лв.

Предимство е, че доходът от тези средства не се облага и дори хората могат да ползват данъчно облекчение от 10% за внесените пари.

Инвестиционните фондове управляват активи за над 2 млрд. лв. 

Инвестиционните фондове в България управляват активи за 2,19 млрд. лв. по данни на БНБ от края на март. Централната банка за първи път отчита такова високо ниво на активите на тези дружества.

Ръстът на годишна база е внушителен. В сравнение с март 2014 г. активите на инвестиционните фондове са се повишили с над 432 млн. лв., което прави 24,5% ръст. Спрямо края на миналата година има увеличение от близо 236 млн. лева.
Това се дължи по-скоро на преоценка на активите, които тези дружества притежават, а не толкова на ръст на новите инвеститори, коментира Николай Ялъмов от управителния съвет на Българската асоциация на управляващите дружества. Според него инвеститорите все още остават предпазливи към тези възможности за влагане на пари.

По-голямата част от средствата се управляват от чуждестранни пенсионни фондове. Привлечените средства от тези дружества към март възлизат на 1,33 млрд. лв, а от местните фондове - на 859 млн. лв.

Вложенията на домакинствата в чуждестранни инвестиционни фондове възлизат на 217,3 млн. лв., или със 73,5% повече спрямо март 2014 г. В местни фондове гражданите са инвестирали общо 410,6 млн. лв., което е ръст от 16,1% спрямо същия период на миналата година. Според Ялъмов увеличението на тези средства се дължи на новите депозитни продукти, свързани с инвестиционен елемент, които банките предлагат. При тях част от средствата се държат на депозит, а останалите се инвестират чрез фондове, които са част от групата на съответната кредитна институция.

10% ръст на SOFIX

Водещият индекс на Българската фондова борса (БФБ) SOFIX може да поскъпне с до 10% до края на годината. Това прогнозира управителят на „Бул тренд брокеридж“ Петър Пешев. Според него спадът от април няма да се задържи и индексът има потенциал за растеж.

През април SOFIX се понижи с 2,22%, но все пак се задържа над нивото от 500 пункта. Така индексът се нареди сред трите най-зле представящи се през този период за района на Централна и Източна Европа, съобщава Investor.bg.

През миналия месец поскъпнаха акциите само на 3 дружества от общо 15, които участват във формирането на индекса. При 4 от тях месечните колебания бяха в рамките на 0-1%, а акциите на останалите поевтиняха.

През миналия месец общият оборот на борсата е нараснал с близо 25%, като това се дължи предимно на еднократни сделки с облигации. Оборотът с акции обаче се е свил с 50% спрямо предходния месец. 

Източник: www.trud.bg

Сравнете всички оферти за срочни депозити