теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

А ти в кой фонд отиваш?


0 гласа586 прочитания

Близо 93 хил. лица са сменили пенсионното си дружество през първото полугодие

Пенсионното осигуряване в частен фонд е задължително, но изборът в кое от деветте лицензирани дружества да става в това си остава личен. Затова и на всяко тримесечие има движение на лични партиди от едно в друго дружество. Причините за това най-често са търсене на по-голяма доходност или по-ниски такси, които също са ключови за крайния резултат. Последните данни на Комисията за финансов надзор (КФН) показват, че за полугодието близо 110 хил. осигурени са пожелали да сменят фонда си, а одобрение на това са получили 92 748 лица. Останалите са получили отказ от самите дружества, като най-честите причини са несъвпадане на имената и ЕГН, името на фонда и други подобни.

В масовите универсални фондове, където са осигурени близо 3.7 млн. работещи българи, а активите са над 10 млрд. лв., традиционно са и най-големият брой прехвърляния. Дружеството с най-голям положителен нетен поток е "ДСК Родина" към края на полугодието, а с най-голям отлив - "Съгласие", което означава, че при него са напуснали повече лица, отколкото са се прехвърлили.

Интересно е обаче, че няма голяма връзка между прехвърлянията и доходността – например универсалният фонд на "Родина" може да е с една от най-добрите доходности към края на полугодието – малко над 5% (сметната за две години назад), но пък е с най-силно отрицателна стойност за шестте месеца от началото на годината – над 2.5% е понижението на един дял, показаха данните на КФН. В същото време лидер сред всички е "Съгласие" с малко по-висока доходност от "ДСК Родина" за последните две години и е изгубил по-малко от стойността на дял за шестте месеца. Една от причините за консистентния приток към "ДСК Родина" е развитата клонова мрежа на банковата група, към която принадлежи дружеството, която е лидер в пазара на дребно и така може да привлича нови клиенти и за пенсионното си дружество.

Като цяло средната доходност (за две години назад) за универсалните фондове пада през последните тримесечие и за второто е 4.45% при 4.7% в края на март и 5.2% в края на декември 2017 г.

В другите фондове – доброволните и професионалните, има доста по-малко прехвърляния, което е логично, тъй като там има и много по-малко осигурени. Обикновено смяната на пенсионен фонд отнема около 4 месеца, като осигуреният се свързва директно с новото дружество, в което иска да бъде. Преди няколко години отпадна таксата за прехвърляне, която допълнително изяждаше от стойността на партидата, а сега се дължи само нотариална такса от 6 лв., като някои дружества я поемат за своя сметка.

Проверка на фонд

Много хора изобщо не знаят и в кой фонд са, тъй като често при постъпването им на първа работа те не спазват срока за избор и се разпределят служебно. Най-лесно проверката може да се направи чрез електронните услуги на Националната агенция за приходите. Достъп до тях се осигурява чрез попълване на заявление за ползването им и издаването на ПИК (персонален идентификационен номер), което става във всеки офис на агенцията, независимо от адреса по лична карта на лицето. Електронната услуга дава достъп до информация за направени осигурителни вноски към универсален, професионален или доброволен фонд, както и възможност за подаване на данъчни декларации, а отскоро и за проверка на притежаваните от лицето акции и облигации през сайта на Централния депозитар.

Източник: www.capital.bg

Свързани ключови думи