теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Абсурд: Сделки с акции на БФБ да се облагат с ДДС?

Спорните промени се предлагат в ЗКПО за 2020 г., а асоциацията на ДВИ вече възрази срещу тях
0 гласа123 прочитания

Пореден абсурд се задава в родната борсова действителност. Сделките с акции да се облагат с ДДС, ако дружеството притежава недвижим имот, предлага Министерството на финансите. На практика, ако една акция се търгува на борсата при цена от 3 лв., за нея ще трябва да се плати и 60 ст. ДДС.

За абсурдното предложение алармира в социалните платформи първоначално счетоводителката Марина Мучакова, а до края на деня капиталовият пазар се събуди и реагира. Според източници на Investor.bg юристите на оператора на борсата - Българска фондова борса, се запознават с проектозакона и ще изготвят скоро становище. 

А асоциацията на директорите за връзка с инвеститорите (АДВИБ) вече възрази и официално срещу промените. Тя представи вече и официално писмо по темата. 

„С тези изменения се въвежда опция, съдържаща се в чл. 15, пар. 2, б. „в“ от Директива 2006/112/ЕO. Тази опция дава право на държавите членки да приравнят на материална вещ акции или дружествени дялове, приравнени на акции, които дават на притежателя им юридически или фактически права на собственост или владение върху недвижим имот или част от него, като съгласно чл. 135, т. 1, б. “е“ от същата директива, прехвърлянето на тези акции или дружествени дялове се облага с ДДС.
АДВИБ счита, че така предложеният текст дава възможност за много широко тълкуване и дори - некоректно прилагане на опцията, по отношение на:
• Кои акции или дялове, еквивалентни на акции дават на притежателя им юридически или фактически права на собственост върху недвижим имот;
• кое договаряне за прехвърляне на акции в дружества, следва да се тълкува като сделка, с която се прехвърля и правото на собственост върху притежаваните от тези дружества недвижими имоти;
• как следва да се третират регулярно търгувани акции;
• какъв вид следва да е имота – новопостроен или не".

Според асоциацията предложената формулировка е неясна и оставя впечатление, че в приложното поле на закона попадат и дружества, чиито ценни книжа са допуснати до търговия на регулиран пазар, спрямо някои от които са въведени завишени изисквания относно лицензирането им и подлежат на засилена регулация от страна на Комисия за финансов надзор, каквито са дружествата със специална инвестиционна цел (ДСИЦ), например, се казва в становището на АДВИБ.

Единственото положително нещо в казуса е, че въпросният текст в ЗКПО е все още в процес на обсъждане. 

Вероятната цел на Министерството на финансите е да прекъсне практиката за продажба на дружества (основно ЕООД), собственик на имот. Схемата включва регистрация на ЕООД, покупка на апартамент, възстановяване на ДДС и последваща продажба на ЕООД-то.

Източник: www.investor.bg
Свързани ключови думи