ИД „Адванс Инвест” АД, управляван от „Карол Капитал Мениджмънт”, стана първият български фонд, рейтингован от международна институция.  След няколкомесечна проучвателна работа, Lipper (www.lipperweb.com), компанията на Ройтерс за изследване на фондовата индустрия, присъди на „Адванс Инвест” най-висок рейтинг от 5 точки по критерия „Обща възвръщаемост”  (Total Return) и „Запазване на капитала” (Preservation).

Взаимният фонд „Адванс Инвест”, инвестиращ на борсите в България и Румъния, се нарежда на 6-а позиция по доходност за 2007 г. измежду 267 регистрирани в Австрия фондове, инвестиращи в източна Европа (категория "Equity Emerging Markets Europe"). Преди него са единствено фондовете на Erste Sparinvest, инвестиращи в турски ценни книжа.

„Адванс Инвест” вече навлиза в четвъртата година от създавнето си и рейтинга от Lipper Fund Intelligence е високо международно признание - доказателство за това, че вършим добра работа за нашите акционери. Вярваме, че ни очакват още много успешни години занапред", заявява Даниел Ганев, изпълнителен директор на управляващото дружество „Карол Капитал Мениджмънт”.

Реализираната доходност от „Адванс Инвест” през изминалата година е в размер на 55.4%, на фона на 44.4% ръст на българския индекс SOFIX и 22.1% ръст на румънския BET. За пореден път високата доходност на фонда бе реализирана при поемане на по-нисък риск от пазарния, а именно стандартно отклонение от 14.3%.

От 17 януари „Адванс Инвест” започва да подава и регулярна ценова и данъчна информация към Oesterreichische Kontrollbank, което бе и последната стъпка преди реалния старт на продажба на фонда в Австрия. Припомняме, че Карол Капитал Мениджмънт получи от австрийския надзорен орган официално разрешение да предлага акциите на управляваният от него фонд „Адванс Инвест” на територията на Република Австрия. Процедурата  по получаване на разрешение бе успешно осъществена след изпълнение на новите изисквания, установени в съответствие с хармонизираното българско законодателство с европейската директива. Разрешителното (т.нар. white label) предоставя възможността на потециални инвеститори в Австрия да закупят акции на „Адванс Инвест” при условията на свободно предоставяне на услуги в рамките на Европейския съюз.

Сравнете всички инвестиционни фондове тук.