теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Акционерите на Полимери АД ще отменят решението за увеличение на капитала


235 гласа3968 прочитания

Автор: DarikFinance.bg

Отмяна на решение на Управителния съвет от 28 февруари за увеличаване на капитала ще гласуват акционерите на Полимери АД на насроченото за 30 юни общо събрание, стана ясно от съобщение, публикувано в сайта на Българската фондова борса.

Във вторник от КФН отказаха да потвърдят проспекта за публично предлагане на акции на Полимери. От компанията планираха да увеличат капитала от сегашните 5.32 млн. лв. на 55.32 млн. лв. Увеличението щеше да се извърши чрез издаването на нови 50 млн. акции с номинална и емисионна стойност 1 лв. Срещу всяка съществуваща акция би било издадено едно право, даващо възможност за записване на 9.39 нови акции.

Основният мотив за постановения отказ е, че значителната разлика между предвидената в проспекта емисионна стойност на новоемитираните акции и балансовата стойност на една акция преди увеличението на капитала, ще доведе до накърняване интересите на акционерите. Предвидената емисионна стойност в размер на 1 лв. е по-малка от балансовата в размер на 40.10 лв. / към 29 февруари / с 97.51%, което означава, че в конкретния случай е налице твърде значително разводняване на капитала и обосновано може да се счита, че при описаните в проспекта параметри на увеличението на капитала ще бъдат нарушени интересите на акционерите.

За първите три месеца на тази година Полимери АД отчете загуба от 1.52 млн. лв. спрямо печалба от 535 хил. лв. година по-рано.

Днес книжата на дружеството поскъпват с 5.5% до средна цена от 5.76 лв. за лот при прехвърлени 23 381 акции.
Свързани ключови думи

Коментари и отговори

Акционерите на Полимери АД наистина не приеха предложеното увеличаване на капитала на това дружество. Наистина ми е интересно какъв каучук възнамеряват да произвеждат в девненската фирма.
Изключително професионален коментар.
Мажоритарните собственици би трябвало да знаят какъв каучук ще се произвежда в девненската фирма. Според специалистите би трябвало да е полихлоропренов.
В статията ми хареса това, че е написана изключително обективно, компетентно и с голям професионализъм. Увеличаването на капитала на Полимери АД би могло да да се извърши със средствата от фонд Резервен на дружеството.