теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Активите на пенсионните дружества нарастват с 18% за година


0 гласа721 прочитания

Най-голямо увеличение имат активите в универсалните фондове на ПОИ и "ДСК-Родина"

Бързината, с която българските пенсионни дружества увеличават управляваните от тях активи, се ускорява. Към края на първото тримесечие те притежават вече 11.3 млрд. лв., което представлява ръст от 18% на годишна база. За сравнение, към края на 2016 г. годишният ръст на активите им бе 15%, а към края на 2015 – 14%.

Големите пари

Преобладаващата част – над 80% - от тези активи са разположени в универсалните пенсионни фондове, в които се управляват спестяванията за "втора" пенсия на 3.6 млн. души. Именно в този сектор е най-голямото увеличение на финансовите средства – ръстът възлиза на 19% на годишна база. Най-бързо се множат активите на универсалния фонд на "Пенсионноосигурителен институт" - с цели 30% на годишна база. Сред причините е, че той тръгва от сравнително ниска база и към края на март управлява партиди на обща стойност 112 млн. лв., което му отрежда 1.2% пазарен дял спрямо останалите осем фонда.

След него с впечатляващ ръст от 27% на поверените активи се нарежда универсалният фонд на "ДСК-Родина", който управлява вече 1.4 млрд. лв., което му отрежда 15% пазарен дял. За сравнение, към края на март 2016 г. същият фонд разполагаше с пазарен дял от 14%. Най-голям обаче продължава да бъде универсалният фонд на "Доверие", което вече с партиди на обща стойност, надхвърляща 2.5 млрд. лв., заема 27% от целия пазар при универсалното пенсионно осигуряване.

Професионалните пенсионни фондове, в които се осигуряват лица, упражняващи първа и втора категория труд, като миньори и шофьори, разполагат с активи на стойност малко под 1 млрд. лв., като тяхната сума е нараснала 14% през последните 12 месеца. И в този сектор най-голяма част от общите авоари (над 24%) са привлечени от съответния фонд на "Доверие".

Доброволно спестени

Що се отнася до сектора на доброволното допълнително пенсионно осигуряване, в него към края на март се осигуряват над 600 000 души. Всъщност това е двойно повече в сравнение с броя на лицата, осигурявани от професионалните фондове. Доброволното пенсионно осигуряване има на управление към края на март около 950 млн. лв., като нарастването на активите в този бранш е най-скромно и възлиза на 13% на годишна база.

Най-голямо нарастване на активите на годишна база регистрира най-малкия фонд в сектора – ПОИ, чийто ръст е 20%. След него се нареждат доброволните фондове на "Ен Ен" и на "ДСК-Родина", които увеличават управляваните от тях активи съответно с 16% и 15% в сравнение с март 2016 г.

Осигуряваните лица се увеличават само с 2%

Увеличение, макар и значително по-умерено, има и на броя лица, които се осигуряват във фондовете. За първи път те надхвърлят 4.5 млн. души, като общият им брой е с 2.1% повече в сравнение с март 2016 г. Броят на клиентите на ПОИ и на "ДСК-Родина" се е увеличил най-бързо - съответно с 9.3% и 8.5% на годишна база. Единствените две дружества, при които има намаляване на общия брой на осигуряваните лица във всички пенсионни фондове са "Съгласие" и "ЦКБ-Сила", при които партидите са намалели съответно с 0.8% и 0.2% в сравнение с края на март 2016 г. Най-много клиенти продължава да имат фондовете на "Доверие" - 1.19 млн. души, които са се увеличили с 1% през последните 12 месеца.

Източник: www.capital.bg