Новата  услуга скоро ще бъде достъпна за клиентите на банката

Алианц Банк България  стартира тестово услугата Мобилно банкиране съвместно с платежния оператор СЕП България. Проектът е уникален за Югоизточна Европа и се развива едновременно с най-напредналите пазари във Великобритания, Ирландия, Франция и Германия. Първата фаза на проекта стартира със служители на Алианц Банк България, СЕП България и ограничен брой търговски обекти на територията на град София. След успешно приключване на всички тестове ще се премине към пазарно стартиране на услугата.

Мобилното банкиране се осъществява чрез мобилен телефон и дава възможност за извършване на абсолютно всички операции и плащания. Чрез него могат да се нареждат преводи към всички банки в страната; да се извършват плащания в интернет и в търговски обекти; да се заплащат сметки за комунални услуги; да се извършват справки в реално време. Чрез услугата Мобилно банкиране потребителите  разполагат с парите по сметките си във всеки момент, независимо от работното време на офисите на Банката.

Освен удобна и достъпна, услугата се отличава с много високо ниво на защита. В SIM картата на телефона е записан електронен подпис и  всички платежни и справочни операции се потвърждават с PIN код през мобилния телефон.

“ Стартирането на проекта Мобилно банкиране затвърждава позицията на Алианц Банк България като новатор в развитието на отдалеченото банкиране. Банката работи усилено за създаване на ново мислене по отношение  на банковите услуги и продукти. Услугата Мобилно банкиране задоволява потребностите на модерните и динамични хора да банкират навсякъде и по всяко време само с мобилния си телефон. Развитието на мобилното банкиране е част от стратегията на банката за приоритетно развитие на електронните канали.” – сподели Мердихан Исмаилов, началник управление „Продажби през електронни канали.