Кампанията „Alpha месечна премия” разпределя 10 награди по 1 000 лева за физически лица всеки месец

„Alpha месечна премия” на Alpha Bank – Клон България предоставя възможност на своите настоящи и бъдещи клиенти да спечелят 10 награди по 1 000 лева всеки месец. Право на участие получават физически лица, титуляри на една или повече спестовни сметки или депозити в лева или евро в банката.

За да участват в „Alpha месечна премия” клиентите следва да отговарят на определени условия. Усредненият месечен баланс от всички сметки на клиента, както и сборният баланс от салдата по всички сметки на клиента в Alpha Bank – Клон България в последния календарен ден на всеки месец трябва да е не по-малък от 1000 лева или равностойността им в евро, независимо от броя на транзакциите извършени през този период.

10-те победители ще бъдат определяни на лотариен принцип в едно теглене всеки месец. Първото теглене ще се извърши в началото на месец април в централния офис на Alpha Bank - Клон България, в присъствието на Нотариус и комисия от представители на банката. Всеки клиент, отговарящ на условията участва в тегленето еднократно, независимо от броя на сметките на негово име.