теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Андрей Александров: Предлагаме нови продукти в подходящия момент


3 гласа4121 прочитания

Автор: Славимир Генчев, в-к "Застраховател Прес"

Андрей Александров – главен бизнес директор на „Алианц България Живот”

Предлагаме нови продукти в подходящия момент

Дружеството ни ще запази лидерската си позиция


-Г-н Александров, международната здравна застраховка „Алианц Здраве Голд”, осъществявана в партньорство с «Алианц Световна Грижа» – Ирландия, е поредният нов продукт, който вашето дружество предлага на българския животозастрахователен пазар. При кризисната ситуация в българския здравноосигурителен модел това изглежда ще бъде полезен за хората продукт.

-«Алианц Здраве Голд» е едногодишна здравна застраховка, уникална за българския пазар. С нея се покриват болнично лечение, лекарства и консумативи, хирургически операции, трансплантации на органи, лазерна корекция на зрение, усложнения при бременност, рехабилитация и физиотерапия, хонорар на лекар, хирург и анестезиолог и др.

При възникване на събитие притежателите на полицата могат да се възползват от планово лечение извън територията на България. Зоната на покритието е целият свят без САЩ. Ако ви се наложи например хирургическа намеса, вие можете да решите къде да бъде извършена – в Швейцария, Германия или Австрия.

Същевременно продуктът има покритие и в нашата страна, като лечението ще се извършва в елитни медицински заведения. Продуктът е подходящ и за чужденци, които постоянно пребивават в България, т. е. живеят и работят тук.

Българският пазар отдавна «чака» такъв продукт, тъй като ние като застрахователи знаем, че интерес от страна на клиентите към подобна застраховка е проявяван неведнъж.

-Какво да разбираме под «планово лечение»?


-Когато настъпи застрахователното събитие и се установи, че се налага оперативна или друга намеса, клиентът може да избере къде да се извърши операцията, както вече споменах.

Същевременно продуктът не ограничава категорично покритието спрямо заболявания, настъпили преди началото на действието на полицата. При сключването на застраховката се попълва здравен въпросник, в който клиентите могат да изброят такива заболявания. След преценка от наша страна можем съответно да решим, че въпреки настъпването на болестното състояние в предишен период, при определени условия бихме могли да покрием разходите за евентуално бъдещо лечение. Това също прави продукта уникален, защото  в масовия случай застраховката се сключва само за последващи, без да се покриват предхождащи началото на застраховката събития.

Важно е да се отбележи, че няма да се налага лекарски преглед, т.е. декларацията ще бъде достатъчна, за да се издаде полица.

-Продуктът е съвместен с ирландска компания. В какво се изразява сътрудничеството?

-«Алианц Световна Грижа» е дружество на «Алианц», което се занимава само с продажбата на здравни застраховки. Като казваме, че продуктът е разработен съвместно, имаме предвид това, че той е презастрахован от ирландското дружество и то ще участва активно при гарантирането на плащанията на медицински заведения извън България. Партньорството ни ще позволи да покриваме рискове с високи лимити.

Друго интересно в продукта е сравнително високата възраст, позволяваща да се сключва застраховката: основният застрахован може да бъде на възраст между 18 и 69 години, а свързаните лица - от самото раждане.

-Моментът на пускането на новия продукт съвпада с развихрянето на финансовата криза, която неминуемо ще даде отражение и у нас. Известно е, че един застрахователен продукт се създава не за ден, месец или година. В случая изглежда сякаш вие сте започнали разработката с оглед на това ново предизвикателство. Или просто стартирате застраховката навреме?

-Стратегията на «Алианц» е да бъде иновативна компания, както е известно и на вас, и на нашите клиенти, и на нашите конкуренти, т.е. ние непрекъснато предлагаме нови продукти и в известен смисъл диктуваме правилата. Продукти като «Алианц Здраве Голд» доказват това. Неговото пускане на пазара сега не е свързано със световната финансова криза; в същото време той е много подходящ от гледна точка на това, че дава възможност на хората да получат сериозна застрахователна защита при високи лимити. Със заплащането на една поносима премия те могат да бъдат защитени от евентуални неприятни събития.

В покритието са включени много тежки заболявания и дори трансплантация на органи. Вие виждате колко трудно хората набират средства за някоя по-скъпа и сложна операция или лечение, докато при наличието на тази застраховка нещата могат да се решат по бърз и адекватен начин.

По отношение на времето, когато пускаме продукта на българския животозастрахователен пазар, то е наистина много подходящо.

-Един от редовните и резонни въпроси, които задаваме на своите събеседници в последно време, е свързан с финансовата криза и нейното отражение у нас. Къде рисковете са най-високи?

-Според мен биха се забавили темповете на растежа - и то не само в нашия бранш, а във всички сфери. Последиците обаче ще се усетят по всяка вероятност в рамките на следващата година.

Ако трябва да говоря за «Алианц България Живот», традиционно последното тримесечие е най-силно. Като имаме предвид, че октомври току-що изтече, смея да твърдя, че резултатите ни вървят нагоре. Очаквам така да завършим годината и да запазим твърдо лидерската си позиция.

-От години се твърди, че българският животозастрахователен пазар има голям потенциал, но той все още е неразкрит. Продължава да води автомобилното застраховане, следвано от имущественото, а животозастраховането остава на заден план. Неотдавна едно проучване показа, че всеки четвърти българин дори не бил чувал за животозастраховане...

-Моето мнение е, че животозастрахователният пазар безспорно ще остане с високия потенциал, за който говорим от години, но очевидно той е малко надценяван от гледна точка на очакванията за висок ръст. Да, потенциал има, но той ще се реализира по-бавно, отколкото ни се иска на нас като застрахователи.

-Очевидно има какво да се желае и от застрахователите за популяризирането на животозастраховките.


-Факт е, че индивидуалните клиенти, които са потребители на животозастрахователни продукти, са по-образовани и с доходи около и над средните. Това важи за всички животозастрахователни компании.

-Приключи деветмесечието на годината. Какви са резултатите на вашето дружество? Вие бяхте сред първите, които въведоха животозастрахователни продукти, свързани с инвестиционен фонд. Според някои ваши колеги моментът за продажба на подобни продукти не е особено подходящ, а според други дори изоставаме в този сегмент.

-Премийният ни приход за деветмесечието е в размер на близо 44 милиона лева, което затвърждава лидерската позиция на «Алианц България Живот» на пазара. Очакванията ни са, както вече казах, и през последните три месеца на годината да продължи тенденцията за растеж по отношение на премийния приход.

Що се отнася до разпределението на портфейла, огромната част се пада на класическите животозастрахователни продукти, а малка част – на продукти, свързани с инвестиционен фонд. В момента успешно продаваме друг свой продукт - «Алианц Индекс Maкс», което показва, че българският потребител в известна степен е настроен по-рисково, отколкото по начало се смята. Хората се опитват да се възползват от новата финансова ситуация. Някои клиенти проявяват сдържаност и предпазливост, а други са склонни да поемат по-голям инвестиционен риск и да вложат немалки суми в подобни продукти.

Затова и очаквам влиянието на световната финансова криза у нас да се почувства по-осезаемо догодина.

Числата сочат, че в портфейла ни 87 на сто се падат на традиционните застрахователни продукти – смесени, рентни, рискови застраховки и застраховка «Злополука». Ще продължим да продаваме и продукти, свързани с инвестиционен фонд, тъй като винаги сме се стремяли продуктовата ни гама да отговаря на всякакви нужди и очаквания на клиентите. С  «Алианц Здраве Голд» «кръгът» до голяма степен се затваря.

Това ми дава основание да смятам, че ще запазим лидерската си позиция и до края на годината, и през следващата година. Разполагаме с най-успешната животозастрахователна мрежа на пазара и предлагаме най-богата и с най-големи възможности продуктова гама.

Във връзка с класическите и новите видове застраховки ще кажа само, че не смятам, че смесените са отживелица. И по света не е така. По-скоро инвестиционните продукти се предлагат като нещо допълнително. В развитите страни смесените, рентните застраховки са част от ежедневието, те се сключват едва ли не «по подразбиране».

Това, че у нас «Алианц България Живот» ще продължи да държи на традиционните си продукти, не означава, че няма да бъдем отворени за новостите на пазара. Напротив, ще продължим да бъдем иновативни и ще поддържаме пълната гама от животозастрахователни продукти, така че да можем да достигнем до всеки един клиент. Стараем се да бъдем адекватни на пазара и да реагираме на момента. Ако конкретната ситуация предразполага да се създаде продукт, който би се харесал на хората, както «Алианц Здраве Голд” в случая, ние ще го разработим и ще го предложим на своите клиенти.
Свързани теми
Свързани ключови думи