теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Анкета на Министерство на финансите: Банките може да оставят на заден план кредитирането


0 гласа757 прочитания

Очакванията на финансовия сектор са, че предстоящите проверки и стрес тестове ще погълнат вниманието на играчите в сектора и те ще загърбят основната си дейност

В стремежа да се представят добре на предстоящата догодина проверка на качеството на активите им, банките в България може да оставят на втори план основната си дейност, което ще доведе до занижени нива на кредитиране. Това е прогнозата, която дават преобладаваща част от участвалите в анкета на Министерство на финансите търговски банки, инвестициони посредници, управляващи дружества и пенсионни фондове. Тя идва в отговор на специфичен въпрос, зададен към тях за нуждите на тримесечния бюлетин "Финансов сектор: оценки и очаквания". Той беше публикуван от министерството в края на миналата седмица и съдържа още прогноза за увеличение на овърдрафт заемите за фирмите, както и забавяне на растежа на привлечените еврови депозити от физически лица.

Специфичният въпрос

За пръв път в периодичното си издание финансовото министерство отправя специфичен въпрос към респондентите си, който е свързан с подготовката за външната оценка на качеството на ативите в банковата система и последващите стрес тестове. "Въпросът е актуален и защото това са конкретно заложени мерки в Нацоионалната програма за реформи - актуализация 2015 година, за ардесиране на специфична препоръка на Европейската комисия във връзка с процедурата по макроикономически дисбаланси", се посочва в изследването. Най-голям брой от участвалите в него, или 35.3% очакват, че предстоящите догодина проверки ще принудят банките да се фокусират върху собствената си подготовка, опитвайки се да подобрят финансовите си показатели. Най-категорични в това са пенсионните фондове, докато от страна на участващите в анкетата банки мнозинството, или 75% прогнозират, че прегледът на активите и стрес тестовете преди всичко ще имат като ефект засилено доверие в банковата система. В същото време инвестиционните посредници не очакват проверките да окажат някакъв значителен ефект върху пазара.

Според графика на Българската народна банка (БНБ) прегледът на активите в банковата система ще започне през първото тримесечие на 2016 г., а резултатите от него трябва да бъдат готови до 31 август. В момента тече набирането на оферти от международните компании, измежду които ще бъде избран изпълнителят на процедурата. Той ще трябва да разработи методологията, адаптирайки европейските правила за българския пазар и да организира същинската проверка и стрес тестове. Необходимостта от време за провеждането на обществената поръчка, с която да се възложи тази дейност, беше единият от аргументите, посочен от централната банка в дебата за това кога най-рано може да стартира процедурата. След доклада й за макроикономическите дисбаланси Европейската комисия настоя към него да се пристъпи незабавно и резултатите да са ясни още преди края на настоящата година. От банковия сектор обаче призоваха за даването на повече време за подготовка, през което в системата да се натрупат буфери за реакция. Това е и причината за рекордните печалби, отчитани от в системата през последните месеци. По последни данни, за седемте месеца на годината 28-те играчи на пазара са натрупали 614 млн. лв. печалба, основно чрез свиване на административни разходи и намаляване на разходите за обезценки.

Кредитен застой, но по други причини

Въпреки преобладаващото мнение сред представители на небанковия сектор, че се задава застой в кредитирането, тъй като банките са увлечени в подобряване на собствените им показатели, от професионалната гилдия настояват, че причината за това би била друга. В тримесечния бюлетин на финансовото министерство анкетираните посочват, че основните индикатори на бизнес климата в промишлеността, търговията и услугите отбелязаха намаление в два последователни месеца - юни и юли. Според банкерите може да се очаква нарастване на овърдрафт заемите за фирмите, което е следствие на отчетения по-голям ръст на износа на стоки през първото тримесечие на 2015 г. При домакинствата прогнозите са за забавяне на растежа на привлечените депозити в евро, най-вероятно заради неатрактивната доходност, в сравнение със спестяванията в левове.

Източник: www.capital.bg

Сравнете всички оферти за жилищни и ипотечни кредити от банкови институции