теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

БАКР повиши кредитния рейтинг на „Кредисимо“ ЕАД

БАКР отбелязва ръст в стойността на активите, без влошаване в качеството им и при подобрен финансов резултат, ниска кредитна и обща задлъжнялост, високо ниво на ликвидност и висока възвръщаемост на активите.
0 гласа203 прочитания

Прессъобщение

Агенцията за кредитен рейтинг (БАКР) повиши дългосрочния кредитен рейтинг на „Кредисимо“ ЕАД от BBB- на BBB, с промяна на перспективата от „положителна“ на „стабилна“. БАКР запазва дългосрочния рейтинг по национална скала: A+ (BG), и аналогична „стабилна“ перспектива.


Запазва се и краткосрочния рейтинг А-3 и краткосрочния рейтинг по национална скала: А-1 (BG). БАКР отбелязва ръст в стойността на активите, без влошаване в качеството им и при подобрен финансов резултат, ниска кредитна и обща задлъжнялост, високо ниво на ликвидност и висока възвръщаемост на активите.

Основни аспекти, взети предвид при повишаването на кредитния рейтинг


• Положителната динамика на собствения капитал, който се повишава по линия на реализирания положителен финансов резултат;
• Запазване на тенденцията на много ниска кредитна и обща задлъжнялост. В сравнителен план към края на 2018 г., „Кредисимо“ ЕАД заема благоприятна позиция спрямо разгледаната конкурентна група;
• Разширяване на кредитния портфейл на дружеството с 23.5% през 2018 г.; 
• В сравнителен план в групата от 8 компании, „Кредисимо“ ЕАД се премества с една позиция напред, до второ място по размер на управляваните активи, запазва втората си позиция по размер на собствен капитал и остава позиционирано на трето място по реализирани приходи;
• „Кредисимо“ ЕАД отчита много добри нива на показателите за ликвидност.


Основа за актуализация на кредитния рейтинг на „Кредисимо“ ЕАД


Методология
За изработването на кредитния доклад и присъждането на кредитен рейтинг са използвани официално приетите от БАКР методологии за присъждане на рейтинг на финансова сила на банка и за присъждане на корпоративен кредитен рейтинг.


Източници на информация
Необходимата информация е набавена от оценяваното дружество, Национален статистически институт (НСИ), Българска народна банка (БНБ), база данни на БАКР, консултанти и други източници на публична информация.

Пълният доклад на БАКР:

https://www.bcra-bg.com/bg/rating

 
За Credissimo

Credissimo е една от водещите и най-бързо развиващите се европейски FinTech структури със силен развоен отдел. Потребителски ориентирана и работеща изцяло онлайн, тя има над 4 млн. потребители в България, Полша, Македония и Колумбия. Отговорна към потребителите, компанията е член на Асоциацията за отговорно небанково кредитиране (АОНК) и колективен член на браншовата Помирителна комисия към Комисията за защита на потребителите.
За повече информация: http://www.credissmo.com/ www.facebook.com/credissimo.bg

За БАКР

БАКР е първата българска агенция за кредитен рейтинг. БАКР е присъдила кредитни рейтинги в България и зад граница на много финансови и застрахователни институции, банки, фирми и фондове. БАКР е третата пълноправна рейтингова агенция в рамките на Европейския съюз. Тя е регистрирана съгласно Регламент № 1060/2009 на Европейския парламент и Съвета на ЕС.
За повече информация: https://www.bcra-bg.com/


Свързани ключови думи